News ellipse 09/11/2023

CBAM - Cơ hội hay thách thức cho doanh nghiệp Việt Nam?

CBAM - Cơ hội hay thách thức cho doanh nghiệp Việt Nam?

CBAM - Cơ hội hay thách thức cho doanh nghiệp Việt Nam?

Từ 01/10/2023, Cơ chế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM) của Liên minh châu Âu (EU) chính thức áp dụng, trong đó có 4 sản phẩm hàng hóa của Việt Nam xuất khẩu sang EU là sắt thép, nhôm, xi măng và phân bón sẽ được áp dụng cơ chế này.

CBAM là một cơ chế thuế đối với hàng hóa nhập khẩu vào EU có chứa carbon

Những sản phẩm hàng hóa xuất khẩu vào EU phải thực hiện cơ chế CBAM - Nguồn: PWC

CBAM là một cơ chế thuế đối với hàng hóa nhập khẩu vào EU có chứa carbon, nhằm ngăn chặn rò rỉ carbon và đảm bảo tính công bằng trong cạnh tranh với các nhà sản xuất EU. Theo quy định của CBAM, các nhà nhập khẩu hàng hóa thuộc phạm vi điều chỉnh sẽ cần mua giấy chứng nhận CBAM tương ứng với lượng phát thải khí nhà kính có trong sản phẩm. Giá của các chứng chỉ CBAM sẽ được tính tùy thuộc vào giá đấu giá trung bình hàng tuần của các khoản trợ cấp ETS của EU được biểu thị bằng €/tấn CO2 thải ra.

Điều này có nghĩa là, nếu quá trình sản xuất của doanh nghiệp Việt Nam phát thải nhiều hơn quy định của EU thì doanh nghiệp xuất khẩu sẽ phải mua thêm hạn ngạch khí thải.

Vậy, CBAM sẽ là cơ hội hay thách thức cho doanh nghiệp Việt Nam?

Theo bà Sirpa Jarvenpaa - Giám đốc Chương trình Đối tác chuyển dịch năng lượng Đông Nam Á (ETP), CBAM sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các sản phẩm, các nhà xuất khẩu của Việt Nam sang EU. Theo đó, các nhà xuất khẩu sẽ phải đảm bảo các sản phẩm xuất khẩu vào EU đáp ứng một mức thuế tương ứng như các nhà sản xuất của EU bị áp.

Điều này có nghĩa là, các doanh nghiệp Việt Nam cần phải giảm thiểu lượng phát thải khí nhà kính trong quá trình sản xuất, nếu không sẽ phải chịu chi phí cao hơn để mua giấy chứng nhận CBAM. Tuy nhiên, CBAM cũng là một cơ hội để các doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập sâu hơn vào thị trường EU.

CBAM là một cơ chế thuế đối với hàng hóa nhập khẩu vào EU có chứa carbon - 1

Nguồn: Internet

Bà Nguyễn Hồng Loan - Chuyên gia tư vấn Dự án Hỗ trợ kỹ thuật về Đánh giá tác động của CBAM của EU và đề xuất chính sách thuế carbon cho Việt Nam cũng cho biết: "EU phân loại hàng hóa thành 2 loại để tính suất phát thải thực tế gồm: Hàng hóa đơn giản là hàng hóa được sản xuất sử dụng nguồn nguyên liệu đầu vào có mức phát thải bằng không, còn lại là Hàng hóa phức tạp. Và như vậy đa phần hàng hóa của Việt Nam sẽ rơi vào Hàng hóa phức tạp."

Điều này đồng nghĩa với CBAM sẽ hỗ trợ thúc đẩy các doanh nghiệp Việt Nam áp dụng các công nghệ thân thiện với môi trường, giảm phát thải khí nhà kính, nâng cao hiệu quả sản xuất. Ngoài ra, CBAM cũng tạo cơ hội cho các doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào chuỗi cung ứng xanh của EU.

Như vậy, CBAM vừa là thách thức, vừa là cơ hội cho các doanh nghiệp Việt Nam. Để tận dụng được cơ hội này, các doanh nghiệp cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chủ động giảm thiểu lượng phát thải khí nhà kính trong quá trình sản xuất.

Dưới đây là một số giải pháp mà các doanh nghiệp Việt Nam có thể áp dụng để giảm thiểu lượng phát thải khí nhà kính:

  • Áp dụng các công nghệ thân thiện với môi trường: Sử dụng năng lượng tái tạo, tiết kiệm năng lượng, sử dụng vật liệu xanh,...
  • Tối ưu hóa quy trình sản xuất: Giảm thiểu chất thải, sử dụng hiệu quả nguyên vật liệu,...
  • Đầu tư vào nghiên cứu và phát triển: Phát triển các sản phẩm và dịch vụ thân thiện với môi trường.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, các doanh nghiệp Việt Nam có thể vượt qua thách thức, tận dụng cơ hội từ CBAM để phát triển bền vững và hội nhập sâu hơn vào thị trường quốc tế. Và những nỗ lực đó sẽ góp phần giảm thiểu lượng phát thải khí nhà kính, bảo vệ môi trường và thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững trên toàn thế giới. Đây chắc chắn cũng là mục tiêu quan trọng mà Tân Thanh Container sẽ hướng tới cho quy trình sản xuất container và sơ mi rơ mooc của doanh nghiệp ở những năm tiếp theo.

phone
zalo
facebook