The project provides a cluster of containers for booths at HCMC

The project provides a cluster of containers for booths at HCMC

Contact
This is only a reference price. For details, please get in touch with Tan Thanh Container!
General information

Dự án cung cấp cụm container gian hàng tại TP. Hồ Chí Minh, được thực hiện bởi Tân Thanh Container.  Tân Thanh Container đã hoán cải khoảng 120 container khô thành container gian hàng với kích thước 20 và 40 feet, trong đó đã có 50 container hoàn tất và đưa vào sử dụng.

 

Request a quotation
Details Products

Container gian hàng được hoán cải từ hai loại container 20 và 40 feet. Để hoán cải thành gian hàng, các mẫu container nguyên bản được đội ngũ kỹ sư và kỹ thuật viên tại Tân Thanh thực hiện cắt trổ cửa, phun lớp Foam – Pulyurethan giúp làm khả năng cách âm, cách nhiệt lắp đặt hệ thống điện (đèn, quạt,..).

test
Advantages

    Dự án cung cấp cụm container gian hàng tại TP. Hồ Chí Minh, được thực hiện bởi Tân Thanh Container  

Application

Dự án cung cấp cụm container gian hàng tại TP. Hồ Chí Minh, được thực hiện bởi Tân Thanh Container. Container gian hàng được hoán cải từ hai loại container 20 và 40 feet. Để hoán cải thành gian hàng, các mẫu container nguyên bản được đội ngũ kỹ sư và kỹ thuật viên tại Tân Thanh thực hiện cắt trổ cửa, phun lớp Foam – Pulyurethan giúp làm khả năng cách âm, cách nhiệt lắp đặt hệ thống điện (đèn, quạt,..).

test
Specifications

Dự án cung cấp cụm container gian hàng tại TP. Hồ Chí Minh, được thực hiện bởi Tân Thanh Container. Container gian hàng được hoán cải từ hai loại container 20 và 40 feet. Để hoán cải thành gian hàng, các mẫu container nguyên bản được đội ngũ kỹ sư và kỹ thuật viên tại Tân Thanh thực hiện cắt trổ cửa, phun lớp Foam – Pulyurethan giúp làm khả năng cách âm, cách nhiệt lắp đặt hệ thống điện (đèn, quạt,..).

Play
video tanthanhcontainer
Contact Now
Tan Thanh 24/7
support!
Contact Hotline
phone
zalo
facebook