Tân Thanh nhận chứng chỉ ISO 9001:2015 – Bước đệm vươn tầm quốc tế

Tân Thanh nhận chứng chỉ ISO 9001:2015 – Bước đệm vươn tầm quốc tế

Phiên bản mới ISO 9001:2015.

Được ban hành từ năm 1987, tiêu chuẩn ISO 9001 liên tục được soát xét trong các năm 1994, năm 2000, năm 2008. Ủy ban Kỹ thuật chịu trách nhiệm soạn thảo ISO 9001 của tổ chức ISO (ISO/TC 176) đã làm việc trong giai đoạn hơn 3 năm, từ tháng 2/2012- giai đoạn thiết kế. Giai đoạn soát xét đã tiếp nhận hơn 3000 ý kiến đánh giá với tỷ lệ hơn 80% tán thành với các bản dự thảo, đồng thời các bản góp ý đến từ các tiểu ban kỹ thuật TC 176 quốc gia, và ngày 15 tháng 9 năm 2015, tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2015 chính thức được ban hành.

Nhằm giúp cho các tổ chức, công ty áp dụng thuận tiện và vận hành đồng bộ các hệ thống quản lý, tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và các tiêu chuẩn hệ thống quản lý được sửa đổi sau này sẽ có một cấu trúc giống nhau, bao gồm 10 điều khoản chính, cụ thể:

1. Phạm vi (Scope)
2. Tài liệu viện dẫn (Normative references)
3. Thuật ngữ và định nghĩa (Terms and definitions)
4. Bối cảnh của tổ chức (Context of the organization and its context)
5. Vai trò của lãnh đạo (Leadership)
6. Hoạch định (Planning)
7. Hỗ trợ (Support)
8. Vận hành (Operation)
9. Đánh giá kết quả thực hiện (Performance evaluation)
10. Cải tiến (Improvement)


Tân Thanh nhận chứng chỉ ISO 9001: 2015

Tân Thanh nhận chứng chỉ ISO 9001: 2015

Tân Thanh là một trong những tổ chức đầu tiên trên thế giới nhận được chứng nhận ISO 9001 phiên bản 2015. Phiên bản này là một bước ngoặt quan trọng trong lịch sử phát triển của tiêu chuẩn ISO 9001 được xây dựng dựa trên hai hệ thống quản lý hiện đại bao gồm hệ thống quản trị rủi ro và quản lý sự thay đổi. Phiên bản mới yêu cầu và bắt buộc hệ thống ISO phải là một giải pháp khoa học giúp doanh nghiệp kiểm soát và giảm thiểu các rủi ro phát sinh từ cả bên trong lẫn bên ngoài doanh nghiệp.
Để đạt được chứng nhận ISO 9001:2015, trong hơn 6 tháng qua, Tân Thanh đã tiến hành nhận diện lại bối cảnh và rủi ro trong toàn bộ hệ thống tổ chức hoạt động và thiết lập kế hoạch kiểm soát qua liên kết với quy trình hóa tất cả các hoạt động sản xuất kinh doanh trong toàn doanh nghiệp. Công tác kiểm tra và đo lường chất lượng cũng được quy định chặt chẽ cho từng khâu trong quá trình sản xuất và triển khai thường xuyên nhằm giảm thiểu các sai sót có thể xảy ra.

Với việc đạt chứng chỉ ISO 9001:2015 vừa là một vinh dự lớn, bởi điều này sẽ đem lại lợi thế cạnh tranh rất lớn cho Tân Thanh không những tại thị trường Việt Nam mà còn trên thương trường quốc tế vừa là thách thức cho Tân Thanh phải liên tục cải tiến máy móc, trang thiết bị kỹ thuật nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm đầu ra và đáp ứng kịp thời các yêu cầu của khách hàng.

Bà Trần Diệu Canh – Tổng Giám Đốc Cty Tân Thanh nhận chứng chỉ ISO 9001: 2015
Theo bà Trần Diệu Canh – Tổng Giám Đốc Công ty Tân Thanh : “ISO 9001:2015 sẽ giúp cho Tân Thanh xây dựng nên một hình ảnh thương hiệu quốc tế. Sản phẩm của Tân Thanh sẽ đáp ứng được các yêu cầu khắt khe của khách hàng quốc tế cũng như các yêu cầu luật định về chứng nhận ISO khi phát triển kinh doanh sang các quốc gia và khu vực trên thế giới. Vị thế cạnh tranh và kết quả kinh doanh của công ty cũng được nâng cao thông qua việc xây dựng và củng cố niềm tin của khách hàng quốc tế về chất lượng sản phẩm và dịch vụ.Tuy nhiên, việc đạt được chứng nhận ISO 9001:2015 không phải là kết quả cuối cùng mà chỉ mới là điểm khởi đầu trong quá trình không ngừng duy trì, cải tiến và phát triển hệ thống quản lý.”

phone
zalo
facebook