Kỹ sư Tân Thanh được cấp chứng chỉ quốc tế IICL

Kỹ sư Tân Thanh được cấp chứng chỉ quốc tế IICL

Vừa qua 11/10 -18/11 Tân Thanh đã tham gia cuộc thi về IICL, IICL (The Institute of International Container Lessors) là chứng chỉ quốc tế về tiêu chuẩn container và các hoạt động liên quan đến sửa chữa, bảo trì và giám định các loại container, có giá trị trong 5 năm trên toàn thế giới.

IICL trang bị cho kỹ sư Tân Thanh những kiến thức gì?

  • Kiến thức về tiêu chuẩn giám định IICL6.
  • Kiến thức về quy trình kiểm định về tình trạng container trước khi thuê, sau khi thuê, sửa chữa và nâng cấp.
  • Kiến thức về cách thức đo đạc các thông số kỹ thuật về từng tình trạng hư hỏng trong container.
  • Kiến thức về các dạng hư hỏng về vật chất Container theo tiêu chuẩn IICL6 như hư hỏng do vận hành, hao mòn tự nhiên, trong quá trình nhập và xuất hàng hóa từ container.
  • Kiến thức về quy trình giao nhận Container, cách đánh giá tình trạng trước và sau khi cấp container như vệ sinh, phòng độc…. và cách thức xử lý vệ sinh an toàn theo tiêu chuẩn IICL6.
  • Kiến thức về cách thức đánh giá tình trạng hư hỏng của từng bộ phận cụ thể của container từ đó giúp chuẩn bị vật tư thay thế, vật tư cung cấp cho việc sửa chữa, cũng như cách thức tiến hành sửa chữa theo tiêu chuẩn IICL6.

Các kỹ sư Tân Thanh đã hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc với tấm bằng danh dự và ngày càng nâng cấp mình để phục vụ khách hàng một cách tốt nhất.

phone
zalo
facebook