search icon

Vận tải hàng hóa 2 tháng đầu năm tăng 7,6% so với năm 2017

Image Placeholder

Tính chung 2 tháng đầu năm, vận tải hàng hóa vẫn đạt 260 triệu tấn, tăng 7,6% so với cùng kỳ năm trước và 48,2 tỷ tấn.km, tăng 5,3%. Nếu chia theo khu vực thì vận tải trong nước đạt 254,5 triệu tấn, tăng 7,7% và 25,7 tỷ tấn.km, tăng 8,2%; vận tải ngoài nước đạt 5,5 triệu tấn, tăng 1,2% và 22,5 tỷ tấn.km, tăng 2,2%.

Theo số liệu của Tổng cục thống kê, vận tải hàng hóa tháng Hai ước tính đạt 129,4 triệu tấn, giảm 1% so với tháng trước và 23,8 tỷ tấn.km, giảm 2,3%. Nguyên nhân chủ yếu do sau khi tập trung vận chuyển lượng hàng hóa lớn phục vụ Tết nguyên đán trong tháng 1/2018, hoạt động vận tải hàng hóa trong tháng 2 chững lại, đặc biệt trong 10 ngày nghỉ tết nguyên đán.

 Loại hình

Vận chuyển
(Nghìn tấn)
Luân chuyển
(triệu tấn.km)
Vận chuyển:
2T/2018
so cùng kỳ (%)
Luân chuyển
2T/2018
so cùng kỳ (%)
Tổng số 260036.3  48201.5  107.6  105.3
Trong nước 254497.5 25681.6 107.7  108.2
Ngoài nước 5538.7  22519.9  101.2 102.2
Đường sắt  804.1 528.6 100.7  110.3
Đường biển  12446.2  24467.7  103.2 102.9
Đường thủy nội địa  45738.6  9752.6  106.8  106.4
Đường bộ 200986.4 13291.9  108.1 108.9
Hàng không 61.0 160.7 106.1 104.2

Nguồn: Tổng cục thống kê

Nếu chia theo ngành vận tải thì nhìn chung lượng vận chuyển tăng ở tất cả các loại hình vận tải trong 2 tháng đầu năm 2018 so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó, vận tải đường bộ vẫn có khối lượng vận chuyển lớn nhất, đạt 201 triệu tấn, tăng 8,1% so với cùng kỳ năm trước và 13,3 tỷ tấn.km, tăng 8,9%; tiếp theo là đường thủy nội địa đạt 45,7 triệu tấn, tăng 6,8% và 9,8 tỷ tấn.km, tăng 6,4%; đường biển đạt 12,4 triệu tấn, tăng 3,2% và 24,5 tỷ tấn.km, tăng 2,9%. Vận chuyển đường hàng không vẫn khá khiêm tốn, đạt 61 nghìn tấn, tăng 6,1% và 160,7 triệu tấn.km, tăng 4,2%. Vận tải đường sắt đạt 0,8 triệu tấn, tăng 0,7% và 0,5 tỷ tấn.km, tăng 10,3%.

phone
zalo
facebook