Lợi ích của việc vận chuyển hàng hóa bằng container

Lợi ích của việc vận chuyển hàng hóa bằng container

A/ Đối Với Chủ Hàng

Bảo vệ hàng hoá, giảm tình trạng mất cắp, hư hỏng, ẩm ướt, nhiễm bẩn
Giảm chi phí bao bì
Giảm thời gian kiểm đếm hàng
Hàng hoá được đưa từ cửa đến cửa (door to door), thúc đẩy hoạt động thương mại phát triển
Đơn giản hoá thủ tục trung gian trong quá trình vận chuyển nội địa, chi phí điều hành lúc lưu thông
Giảm chi phí vận chuyển và phí bảo hiểm

B/ Đối Với Người Chuyên Chở

Giảm thời gian xếp dỡ, tăng vòng quay khai thác tàu.
Tận dụng tối đa trọng tải và dung tích tàu
Giảm khiếu nại của chủ hàng về tổn thất của hàng hoá
Giảm giá thành vận tải
Tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển tải và vận chuyển đa phương thức

C/ Đối Với Người Giao Nhận

Sử dụng container để thu gom, chia lẻ hàng hoá
Giảm bớt tranh chấp khiếu nại

D/ Đối Với Xã Hội

Tạo điều kiện cơ giới hoá, tăng năng suất xếp dỡ hàng hoá
Giảm chi phí vận tải, hạ giá thành sản phẩm
Tạo điều kiện hiện đại hoá cơ sở vật chất kỹ thuật ngành giao thông vận tải
Tăng năng suất lao động xã hội, nâng cao chất lượng phục vụ của ngành vận tải
Tạo công ăn việc làm mới
Tạo điều kiện cho hoạt động vận tải đa phương thức phát triển

phone
zalo
facebook