search icon

Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2015 – Hiệp hội Vận tải Hàng hóa TP. Hồ Chí Minh

Ngày 25/07/2015 vừa qua, Hiệp hội Vận tải Hàng hóa TP. Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị Nhằm tiến hành sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm và phát động thi đua giải “vô lăng vàng” lần thứ 3 do Ủy ban An Toàn Giao Thông Quốc Gia khởi xướng, căn cứ theo quy định của điều lệ Hiệp hội và quyết định của hội nghị BCH Hiệp hội tại hội nghị diễn ra vào tháng 6.

Trong bài phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Bùi Văn Quản chủ tịch đã báo cáo tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2015 và đề ra những nhiệm vụ chỉ tiêu chủ yếu 6 tháng cuối năm.

Ban Chấp hành Hiệp hội
Ông Kiều Công Thanh – Chủ tịch hội đồng quản trị Tân Thanh Container tham dự Hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm 2015 tuy còn nhiều hạn chế cần khắc phục như: Công tác tổ chức và phát triển Hội viên chưa đạt yêu cầu, các hoạt động liên kết và dịch vụ hỗ trợ hội viên còn yếu v.v. song với sự cố gắng nỗ lực của tập thể hội viên nữa đầu năm 2015 Hiệp hội đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận như: Hoạt động của Hiệp hội từng bước đi vào nề nếp, hiệu quả hơn, kiến nghị tháo gỡ được một số khó khăn cho doanh nghiệp v.v

Bà Kiều Ngọc Phương – Thành viên HĐQT Tân Thanh Container trao Voucher cho đại biểu tham dự Hội Nghị

Với những kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2015, Hiệp hội đã đề ra những nhiệm vụ và chỉ tiêu chủ yếu 6 tháng cuối năm: tiếp tục tăng cường xây dựng củng cố tổ chức, cải tiến Phương thức lề lối làm việc, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu đã đề ra trong năm 2015.

phone
zalo
facebook