search icon

Đào tạo “Kỹ năng đàm phán” trong kinh doanh

Thuyết phục, đàm phán là kỹ năng quan trọng dẫn đến sự thành công đặc biệt là trong kinh doanh. Những trở ngại mang tính chủ quan và khách quan giới hạn khả năng thuyết phục thành công của bạn. Nhận biết được tầm quan trong của kỹ năng đàm phán trong kinh doanh, vừa qua được sự chỉ đạo từ Ban TGĐ công ty Tân Thanh, cán bộ, nhân viên kinh doanh công ty Tân Thanh đã được học lớp huấn luyện “Kỹ năng đàm phán trong kinh doanh”.
Trong thời gian huấn luyện, ông Nguyễn Hữu Thi, cố vấn Hội Đồng Quản Trị đã trực tiếp giảng dạy và trả lời các câu hỏi của nhân viên thuộc các bộ phận và chi nhánh để cùng rút ra phương pháp tốt nhất để tư vấn đàm phán với khách hàng, đạt được mục tiêu bàn hàng.

Ông Nguyễn Hữu Thi, cố vấn Hội Đồng Quản Trị – Trực tiếp giảng dạy

Nhân viên công ty Tân Thanh tại buổi đào tạo
phone
zalo
facebook