search icon

Cảng biển khu vực TP.HCM tiếp tục giữu vững đà tăng trưởng

Image Placeholder

Mặc dù tình hình kinh tế chung còn gặp nhiều khó khăn nhưng sản lượng hàng hóa thông qua các cảng biển khu vực TP.HCM trong tháng 6 vẫn tiếp tục tăng.


Theo số liệu của Cục thống kê TP.HCM vừa công bố, sản lượng hàng hóa thông qua các cảng biển ở khu vực TP.HCM trong tháng 6 đạt hơn 5,7 triệu tấn, tăng 0,7% so với tháng 5. Như vậy, tính từ đầu năm đến nay, sản lượng hàng thông qua đạt trên 31,7 triệu tấn, tăng 18,6% so với cùng kỳ năm ngoái.
Nếu tính cả lượng hàng thông qua tại các cảng sông, sản lượng hàng hóa thông qua trong tháng 6 đạt hơn 5,7 triệu tấn, tăng 0,7% so với tháng trước, nâng tổng sản lượng hàng thông qua các cảng ở khu vực TP.HCM 6 tháng đầu năm 2012 lên gần 33 triệu tấn hàng hóa, tăng 17,7% so với 6 tháng cùng kỳ năm 2011. Trong đó hàng hoá xuất khẩu đạt gần 12,5 triệu tấn, chiếm 37,9%, tăng 17,3%; hàng nhập khẩu đạt gần 14,7 triệu tấn, chiếm 44,5%, tăng 9,6%.
Doanh thu bốc xếp hàng hóa tháng 6 ước đạt 610,2 tỷ đồng, tăng 2,5% so với tháng trước và tăng 25% so với tháng 6 năm 2011. Lũy kế 6 tháng đầu năm đạt 3.251,2 tỷ đồng, tăng 22,6% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu vận tải hàng hóa 6 tháng ước đạt 13.940,2 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 66,1% trong tổng doanh thu vận chuyển, tăng 26,6% so với cùng kỳ năm 2011. Doanh thu ngành vận tải đường bộ chiếm tỷ trọng 51,9% trong doanh thu vận chuyển hàng hóa, tăng 32,1% so với cùng kỳ.
Tổng sản lượng hàng hóa vận chuyển 6 tháng ước đạt 56.072 ngàn tấn với 25.236,6 triệu tấn.km; so với cùng kỳ năm 2011, tăng 11,6% về lượng vận chuyển (tấn) và tăng 4,1% về lượng luân chuyển (tấn.km). Trong đó: vận tải đường bộ ước đạt 30.474 ngàn tấn, tăng 23,9% với 2.949,3 triệu tấn.km, tăng 10,9%; vận tải đường sông ước đạt 13.721 ngàn tấn, tăng 8,7% với 4.576,4 triệu tấn.km, tăng 8,7%. Kinh tế nhà nước chiếm 20,4% về vận chuyển và 58,3% về luân chuyển.

phone
zalo
facebook