Bà Kiều Ngọc Phương trúng cử đại biểu Hội Đồng Nhân Dân Quận 2 nhiệm kỳ IV (2016 – 2021)

Bà Kiều Ngọc Phương trúng cử đại biểu Hội Đồng Nhân Dân Quận 2 nhiệm kỳ IV (2016 – 2021)

Vừa qua ngày 27/05, UBND quận 2 công bố danh sách 37 người trúng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân Quận 2, khóa IV nhiệm kỳ 2016 – 2021 tại 12 đơn vị bầu cử trên địa bàn quận.
Ứng cử tại đơn vị bầu cử số 3: phường An Phú – Quận 2, bà Kiều Ngọc Phương với tỷ lệ phiếu bầu 52% đã là một trong 37 đại biểu trúng cử. Đây là niềm tự hào và vinh dự lớn cho cá nhân bà Phương và tập thể cán bộ công nhân viên công ty Tân Thanh. Hiện nay, bà Phương đang giữ chức phó chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp Quận 2, phó Tổng giám đốc công ty Tân Thanh, với chương trình hành động bám sát định hướng tổng thể là ủng hộ và thực hiện sự nghiệp đổi mới do Đảng đề xướng và lãnh đạo; giữ vững lập trường độc lập dân tộc đi lên Chủ Nghĩa Xã Hội – thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Đồng thời, thực hiện phương châm “vì dân hành động” theo ý kiến của đồng chí Bí Thư Thành Ủy – Đinh La Thăng, bà Phương nêu ra 5 nhiệm vụ trong nhiệm kỳ này tập trung thu hút tốt nguồn vốn đầu tư để phát triển kinh tế địa phương bằng các chính sách kêu gọi đầu tư, thủ tục hành chính thuận lợi song song với việc phát triển khoa học kỹ thuật ứng dụng vào thực tiễn và sản xuất.

Song song với việc phát triển kinh tế, bà Phương cũng nêu ra luận điểm tập trung triển khai những giải pháp căn cơ để giảm nghèo bằng cách nhằm tạo công ăn việc làm, đào tạo nghề, kiến thức và các kỹ năng cho người lao động trẻ, người khuyết tật, người cao tuổi; đồng thời nâng cao chất lượng nguồn nhân lực địa phương; bên cạnh đó là giải quyết các khiến nại tồn đọng kéo dài.

Bà Kiều Ngọc Phương trong buổi tiếp xúc cử tri Phường An Phú – Quận 2

Với những nhân tố mới, những tư duy mới, nhân dân Quận 2 nói riêng và TP.Hồ Chí Minh nói chung đang hy vọng thành phố sẽ tiến nhanh hơn nữa trên con đường hội nhập.

phone
zalo
facebook