Bà Kiều Ngọc Phương – Phó TGĐ Công ty CPTM CK Tân Thanh – Ứng cử đại biểu HĐND Quận 2

Bà Kiều Ngọc Phương – Phó TGĐ Công ty CPTM CK Tân Thanh – Ứng cử đại biểu HĐND Quận 2

phone
zalo
facebook