Lễ Kết Nạp Đảng Viên Mới của Chi Bộ Công Ty CPTMCK Tân Thanh 2015

Lễ Kết Nạp Đảng Viên Mới của Chi Bộ Công Ty CPTMCK Tân Thanh 2015

Bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần phát triển, nâng cao chất lượng của tổ chức cơ sở Đảng nói chung và của các cá nhân Đảng viên nói riêng. Với ý nghĩa đó, được sự giúp đỡ của chi Bộ Tân Thanh và với sự nổ lực phấn đấu của đồng chí Lê Anh Điệp vào ngày 16/03/2015, đồng chí Lê Anh Điệp đã được kết nạp vào Đảng Cộng Sản Việt Nam.

Buổi lễ kết nạp đảng viên mới của công ty Tân Thanh

Lễ kết nạp được diễn ra theo đúng trình tự, thủ tục kết nạp Đảng viên mới với sự tham dự của đồng chí Kiều Công Thanh – Bí thư chi bộ – Chủ tịch HĐQT, và toàn thể các đồng chí đảng viên, đoàn viên ưu tú thuộc Chi bộ Công ty Cổ Phần Thương Mại Cơ Khí Tân Thanh.

Đồng chí Lê Anh Điệp đọc tuyên thệ trong buổi lễ kết nạp đảng viên mới

Sau khi đảng viên mới đọc tuyên thệ, đồng chí Vũ Anh Văn đã phổ biến nhiệm vụ, quyền hạn của đảng viên, trách nhiệm của Chi bộ và phân công đảng viên chính thức tiếp tục giúp đỡ đảng viên mới.

Đồng chí Vũ Anh Văn phát biểu

Đồng chí Kiều Công Thanh đã chúc mừng và căn dặn đồng chí Lê Anh Điệp về những trách nhiệm bản thân khi đã trở thành một đảng viên, đồng thời phải cố gắng phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao với lập trường, tình thần bản lĩnh chính trị vững vàng, luôn rèn luyện và học tập trong công tác chuyên môn để xứng đáng là người Đảng Viên Đảng Cộng Sản Việt Nam.

Đồng chí Kiều Công Thanh – Chủ tịch hội đồng quản trị công ty Tân Thanh phát biểu

Lễ kết nạp Đảng đã diễn ra trang trọng và thành công tốt đẹp, hy vọng rằng đồng chí Lê Anh Điệp sau khi đứng trong hàng ngũ của Đảng sẽ tích cực phát huy hơn nữa vai trò tiên phong, gương mẫu và đóng góp nhiều hơn nữa vào công cuộc xây dựng nước nhà.

Ban lãnh đạo công ty Tân Thanh chúc mừng đảng viên mới

Theo đó, toàn chi bộ cần đoàn kết xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, góp phần xây dựng công ty Tân Thanh ngày càng phát triển, đóng góp cho công cuộc xây dựng đất nước, chống lại chủ nghĩa cá nhân và những mưu đồ xấu của các thế lực thù địch.

(P. Marketing)

phone
zalo
facebook