Công ty Tân Thanh tổ chức chương trình đào tạo ISO 9001:2015 cho tập thể CBCNV

Công ty Tân Thanh tổ chức chương trình đào tạo ISO 9001:2015 cho tập thể CBCNV

Sau 28 năm phát triển của tiêu chuẩn ISO 9001 kể từ lần ban hành đầu tiên vào năm 1987 cho đến lần ban hành lần thứ 5 năm 2015, có thể nói rằng tiêu chuẩn quản lý chất lượng là đầu vào của hầu hết các tổ chức và đã gặt hái được thành công lớn nhất trong các tiêu chuẩn quản lý tại 180 quốc gia với hơn 1.129.646 chứng chỉ trên toàn cầu theo Survey ISO 2013

Lịch sử ISO 9000

Kế hoạch tiêu chuẩn ISO 9001 phiên bản 2015 sẽ có hiệu lực chính thức kể từ tháng 9/2015. Tiêu chuẩn ISO giúp làm cho công việc hiệu quả hơn và giải quyết được rất nhiều vấn đề của xã hội.

Kế hoạch tiêu chuẩn ISO 9001 phiên bản 2015

Việc sửa đổi phiên bản ISO 9001: 2015 đã gây được sự chú ý với những tiêu chuẩn khác biệt hơn so với phiên bản hiện tại 2008.

Bảng so sánh cấu trúc so sánh giữa ISO 9001:2015 và ISO 9001:2008

STT ISO/DIS 9001:2015 ISO 9001:2008
1 Phạm vi Phạm vi
2 Tài liệu tham khảo Tài liệu tham khảo
3 Thuật ngữ và định ngữ Thuật ngữ và định ngữ
4 Bối cảnh tổ chức Hệ thống quản lý chất lượng
5 Lãnh đạo Trách nhiệm quản lý
6 Kế hoạch Quản lý tài nguyên
7 Hỗ trợ Hiểu biết về sản phẩm
8 Hoạt động Đo lường, phân tích và cải tiến
9 Đánh giá hiệu suất  
10 Cải thiện  

Công ty Tân Thanh đã tổ chức các chương trình đào tạo “Nhận thức về hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015” cho toàn thể cán bộ công nhân viên công ty Tân Thanh nhằm cập nhật các yêu cầu của tiêu chuẩn và chuẩn bị tốt cho cuộc đánh giá chuyển đổi phiên bản ISO 9001:2015

Buổi học ISO 9001:2015 của công ty Tân Thanh

Đây là lần thay đổi phiên bản quan trọng của tiêu chuẩn ISO 9001 với nhiều yêu cầu mới được đặt ra cho tổ chức, công ty áp dụng tiêu chuẩn, nhưng đồng thời cũng là một cơ hội để các tổ chức, công ty cải tiến hệ thống hiện có của mình theo hướng toàn diện hơn và gần với các hoạt động thực tiễn hơn.
Qua sự trình bày và hướng dẫn của ông Lê Bảo Luân_Giám đốc công ty QMS_Nhà tư vấn ISO. Buổi học nhận được sự quan tâm, phản hồi tích cực của các bạn tham dự, các câu hỏi thảo luận.

Ông Lê Bảo Luân_Giám đốc công ty QMS_Nhà tư vấn ISO

Khi thầy giao bài tập nhỏ cho các bạn tham gia buổi học, thì không khí càng trở nên sôi nổi hơn vì chính các bạn sẽ được trình bày, phân tích, giải thích về việc nhận diện rủi ro trong công việc của mình.
Các bạn công ty Tân Thanh lên trình bày bài tập về việc nhận diện rủi ro trong công việc

Thông qua khóa học công ty Tân Thanh muốn xây dựng và hoàn thiện hệ thống quản lý hồ sơ của công ty theo chuẩn ISO 9001:2015 để nâng cao hiệu quả hoạt động và vị thế của công ty lên một nấc thang mới.
Các khóa học ISO 9001:2015 diễn ra và hoàn thành một cách tốt đẹp theo như yêu cầu của Ban giám đốc công ty Tân Thanh đề ra. Qua khóa học, tập thể cán bộ công nhân viên đã nhận thức được tầm quan trọng của việc sắp xếp, quản lý công việc, đánh giá rủi ro theo chuẩn ISO và hiệu quả do quy trình quản lý ISO mang lại cho công ty từ đó áp dụng vào thực tiễn.
(P. Marketing)

phone
zalo
facebook