Chi bộ công ty Tân Thanh tổ chức Đại Hội Chi Bộ để bầu bí thư Chi Bộ cho nhiệm kỳ 2015-2017

Chi bộ công ty Tân Thanh tổ chức Đại Hội Chi Bộ để bầu bí thư Chi Bộ cho nhiệm kỳ 2015-2017

Ngày 15/11/2014 tại phòng họp Công Ty CPTM Cơ Khí Tân thanh, Chi bộ công ty đã tổ chức Đại Hội Chi Bộ để bầu bí thư Chi Bộ cho nhiệm kỳ 2015-2017.

Chi bộ Công Ty CPTM Cơ Khí Tân Thanh trực thuộc Đảng bộ Doanh Nghiệp Quận, chi bộ thành lập vào tháng 9/2013 khi đó chỉ 5 Đảng Viên, hiện chỉ có 4 Đảng Viên do 1 đảng viên chuyển sinh hoạt về địa phương. Trong đó chính thức 3 đồng chí và 1 đồng chí dự bị, Chi bộ chưa có cấp ủy, bí thư chi bộ là đồng chí Kiều Công Thanh.

Trong thời gian qua, trước những khó khăn chung của nền kinh tế, doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh. Từ những khó khăn trên, chi bộ lãnh đạo đảng viên, vận động công nhân viên, lao động khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ và luôn quan tâm chia sẻ cùng vượt qua khó khăn.
Với sự cố gắng của chi bộ, sự hỗ trợ của Đảng Ủy Doanh Nghiệp và sự đồng thuận của chủ doanh nghiệp, năm 2013-2014 chi bộ đã thực hiện đạt được những kết quả rất tốt về doanh thu, lợi nhuận của công ty.
Công ty Tân Thanh đảm bảo sự phát triển bền vững thông qua việc không ngừng cải tiến để nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ nhằm thỏa mãn nhu cầu ngày càng cao của khách hàng. Luôn quan tâm đến quyền lợi của đội ngũ cán bộ công nhân viên và đối tác và luôn có thái độ trách nhiệm cao đối với cộng đồng, môi trường. Và thực hiện tốt chủ trương chính sách, pháp luật của nhà nước. Đạt được nhiều giải thưởng từ các cấp lãnh đạo, tổ chức và đoàn thể.

Mặt mạnh của Chi bộ:
– Sự đoàn kết, nhất trí, nổ lực vượt khó của cấp ủy và đảng viên trong chi bộ; sự đồng thuận, tạo điều kiện hoạt động của chủ doanh nghiệp, Ban Giám đốc; sự tin tưởng, đồng tình ủng hộ của cán bộ, công nhân lao động trong công ty góp phần quan trọng giúp (cấp ủy) chi bộ hoàn thành nhiệm vụ được giao.
– Sự hỗ trợ, hướng dẫn giúp đỡ của Đảng ủy Doanh nghiệp và các ban ngành đoàn thể Quận góp phần tạo động lực giúp (cấp ủy) chi bộ thực hiện (tốt) nhiệm vụ.
– Chi bộ tổ chức sinh hoạt đều mỗi tháng/ lần theo quy định, tỷ lệ đảng viên dự họp đảm bảo theo quy định trên 80% (chi bộ đạt tỷ lệ 95%); (hoàn thành chỉ tiêu được giao về công tác tạo nguồn kết nạp đảng viên); không có đảng viên vi phạm quy định của Đảng, pháp luật nhà nước, nội quy quy định của đơn vị.
Hạn chế:
– Do mới được Thành lập nên công tác chỉ đạo, tổ chức của chi bộ còn nhiều khó khăn, chưa nắm được đầy đủ các quy trình kết nạp, tạo nguồn đảng viên mới, cũng như công tác báo cáo có tháng còn chậm trễ, chưa đầy đủ.

Để Bầu Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2015-2017, Chi bộ Công ty CPTM Cơ Khí Tân Thanh tiến hành bầu Bí Thư chi bộ như sau:
Tổ kiểm phiếu gồm có 2 đồng chí:
Đồng chí Kiều Công Thắm – tổ trưởng.
Đồng chí Vũ Anh Văn – thành viên.
Tổng số đảng viên chính thứ được triệu tập là 4 đồng chí
Tổng số đảng viên dự đại hội chính thức là 4 đồng chí.
Tổng số đảng viên chính thức dự đại hội có mặt khi bầu là 4 đồng chí.
– Số phiếu phát ra 04 phiếu.

– Số phiếu thu về 04 phiếu.

– Số phiếu hợp lệ 04 phiếu.

– Số phiếu không hợp lệ 0 phiếu.

– Kết quả bầu cử (tính tỷ lệ theo số đảng viên chính thức được triệu tập)

Đồng chí Kiều Công Thanh đạt 04/04 phiếu, tỷ lệ 100 %.

– Danh sách người trúng cử:

Đồng chí Kiều Công Thanh

Chi bộ Công ty CPTM Cơ Khí Tân Thanh đã bầu được bí thư chi bộ là đồng chí Kiều Công Thanh nhiệm kỳ 2015-2017.

phone
zalo
facebook