Chi Bộ công ty Tân Thanh tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ III nhiệm kỳ 2020 – 2022

Chi Bộ công ty Tân Thanh tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ III nhiệm kỳ 2020 – 2022

Sau 1 thời gian chuẩn bị nghiêm túc và trách nhiệm; được sự chấp thuận của Đảng ủy Doanh nghiệp, ngày 11/2/2020 vừa qua, Chi bộ Công ty Cổ phần Thương mại Cơ khí Tân Thanh tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ III nhiệm kỳ 2020 – 2022. Đại hội Chi Bộ lần này nhằm kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2022. Ngoài ra trên cơ sở đó đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ mới, bầu Cấp ủy chi bộ để lãnh đạo, tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội và bầu đại biểu dự đại hội Đảng bộ Doanh nghiệp nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Chi bộ công ty Tân Thanh tổ chức Đại hội Chi Bộ lần thứ III nhiệm kỳ 2020 – 2022

Nghi thức khai mạc Đại hội Chi bộ lần thứ III nhiệm kỳ 2020 – 2022
Các đại biểu tham dự Đại hội Chi bộ chào cờ và hát Quốc Ca

 

 

 

 

Đồng chí Nguyễn Ngọc Minh tuyên bố lý do tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ III nhiệm kỳ 2020 – 2022

Thành phần đại biểu tham dự Đại hội Chi bộ gồm có:

  • Về phía Chi bộ Công ty Tân Thanh:

_ Đồng chí Kiều Công Thanh – Bí thư chi bộ – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Cơ khí Tân Thanh

_ Đồng chí Vũ Anh Văn – Phó Bí thư chi bộ – Giám đốc Chi nhánh Hải Phòng Công ty Cổ phần Thương mại Cơ khí Tân Thanh

_ Và sự có mặt của 12 đảng viên thuộc Chi bộ Công ty Tân Thanh

  • Về phía Quận ủy và Đảng ủy Doanh nghiệp:

_ Đồng chí Phan Kim Sinh – Phó Bí thư Quận ủy, Bí thư Đảng ủy Doanh nghiệp

_ Đồng chí Nguyễn Hồng Nhan – Đảng ủy viên Đảng ủy Doanh nghiệp

_ Đồng chí Nguyễn Thanh Tuấn – Tổ Doanh nghiệp

  • Về phía khách mời của Chi bộ:

_ Đồng chí Trần Văn Hùng – Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Thương mại Cơ khí Tân Thanh

_ Đồng chí Phan Thị Thúy Hằng – Phó Bí thư Chi đoàn

 

 

Đoàn Chủ tịch do cấp ủy nhiệm kỳ 2017 – 2020 giới thiệu, đại hội biểu quyết số lượng. Đại hội có (100%) đồng chí nhất trí Chủ tịch đại hội gồm 02 đồng chí, cụ thể là:
_ Đồng chí Kiều Công Thanh – Bí thư chi bộ – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Tân Thanh
_ Đồng chí Vũ Anh Văn – Phó Bí thư chi bộ – Giám đốc Chi nhánh Hải Phòng Công ty Tân Thanh

Đại hội có (100%) đồng chí nhất trí danh sách Thư ký đại hội gồm 01 đồng chí. Cụ thể là: Đồng chí Huỳnh Lệ Hương

Đoàn Chủ tịch và thư ký đại hội

Thực hiện Kế hoạch số 215-KH/QU ngày 21/11/2019 của Ban Thường vụ Quận ủy;  Kế hoạch số 45-KH/ĐUDN ngày 22/11/2019 của Đảng ủy Doanh nghiệp về chuẩn bị và tiến hành Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 -2022; đảng bộ nhiệm kỳ 2020 -2025. Sau một thời gian chuẩn bị nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao của cấp ủy nhiệm kỳ 2017-2020. Ngày  11 tháng 01 năm 2020, Đại hội chi bộ Công ty Cổ phần Thương mại Cơ khí Tân Thanh lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2022 chính thức khai mạc với sự tham gia của 12 đảng viên.

Nhiệm vụ đặt ra cho Đại hội lần này là đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng nhằm tạo ra bước chuyển về chất trong xây dựng chi bộ, đảng bộ, hoàn thành nhiệm vụ chính trị trên giao. Đồng thời thực hiện một nội dung quan trọng khác là bầu Cấp ủy khóa mới và bầu đại biểu dự đại hội Đảng bộ Doanh nghiệp.

Cấp ủy khóa mới được bầu với tiêu chí phải đảm bảo chất lượng, (có số lượng và cơ cấu hợp lý, có tính kế thừa và phát triển) và bầu đại biểu dự đại hội Đảng bộ Doanh nghiệp gồm những đồng chí tiêu biểu cho chi bộ về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, có năng lực, uy tín và đủ sức khỏe để đảm bảo thực hiện thắng lợi nghị quyết của chi bộ, nghị quyết của Đảng cấp trên và góp phần vào sự thành công của đại hội Đảng bộ Doanh nghiệp. Đại hội Chi bộ lần này cũng chính là tiền đề quan trọng góp phần hoàn thành nhiệm vụ lãnh đạo chi bộ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022.

Đồng chí Vũ Anh Văn – Phó Bí thư chi bộ – Giám đốc Chi nhánh Hải Phòng Công ty Tân Thanh thay mặt Chi bộ tuyên bố khai mạc Đại hội chi bộ Công ty Cổ phần Thương mại Cơ khí Tân Thanh lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 -2022, báo cáo tình hình đảng viên tham dự đại hội, báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ (2017- 2020), báo cáo kiểm điểm của cấp ủy và phương hướng nhiệm kỳ (2020- 2022).

Đại diện Đảng ủy đồng chí Phan Kim Sinh – Phó Bí thư Quận ủy, Bí thư Đảng ủy Doanh nghiệp phát biểu chỉ đạo tại đại hội. Sự chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy trong từng lĩnh vực, góp phần giúp cho chi bộ nâng cao chất lượng hoạt động và năng lực công tác của đảng viên.

Đại hội nhất trí danh sách Tổ kiểm phiếu gồm các đồng chí có tên sau
_ Đồng chí Nguyễn An Bình – Tổ trưởng
_ Đồng chí Trần Văn Hưng – Thành viên
_ Đồng chí Trần Huỳnh Trinh – Thành viên

Tổ kiểm phiếu hướng dẫn cách thức bỏ phiếu và tổ chức bỏ phiếu.

Các đại biểu tiến hành bầu cấp ủy, bí thư, phó bí thư và đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Doanh nghiệp Quận.

Tổ kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu, lập biên bản tại phòng kiểm phiếu và báo cáo với Chủ tịch đại hội xin ý kiến trước khi công bố kết quả.

Danh sách người trúng cử:
_ Đồng chí Kiều Công Thanh trúng cử vị trí Bí thư Chi bộ – Chi bộ Công ty CPTM Cơ Khí Tân Thanh nhiệm kỳ  2020 -2022, với số phiếu đạt được là 11/11 phiếu, tỷ lệ 100%.
_ Đồng chí Huỳnh Lệ Hương trúng cử vị trí phó Bí thư Chi bộ – Chi bộ Công ty CPTM Cơ Khí Tân Thanh nhiệm kỳ  2020 -2022, với số phiếu đạt được là 11/11 phiếu, tỷ lệ 100%.
_ Đồng chí Nguyễn Ngọc Minh – Chi ủy viên Chi bộ Công ty Cổ phần Thương mại Cơ khí Tân Thanh nhiệm kỳ  2020 -2022, với số phiếu đạt được là 11/11 phiếu, tỷ lệ 100%.

Danh sách đại biểu dự đại hội Đảng bộ Doanh nghiệp
_ Đồng chí Huỳnh Lệ Hương trúng – phó Bí thư Chi bộ Công ty Cổ phần Thương mại Cơ khí Tân Thanh.
_ Đồng chí Nguyễn Ngọc Minh – Chi ủy viên Chi bộ Công ty Cổ phần Thương mại Cơ khí Tân Thanh.
_ Đồng chí Lê Anh Điệp – Đảng viên thuộc Chi bộ Công ty Cổ phần Thương mại Cơ khí Tân Thanh.
_ Và 1 đại biểu dự khuyết là đồng chí Vũ Xuân Quý Đảng viên thuộc Chi bộ Công ty Cổ phần Thương mại Cơ khí Tân Thanh.

Cấp ủy nhiệm kỳ mới và đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Doanh nghiệp ra mắt đại hội và phát biểu nhận nhiệm vụ, phát biểu cảm tưởng trước đại hội.

Đồng chí Huỳnh Lệ Hương – Thư ký đại hội thay mặt Đoàn Chủ tịch đại hội thông qua nghị quyết đại hội.

Đại diện Quận ủy, Đảng ủy Doanh nghiệp cùng Công đoàn Công ty Tân Thanh trao tặng hoa chúc mừng Đại hội và Cấp ủy nhiệm kỳ mới, đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Doanh nghiệp.

Chi bộ Công ty Cổ phần Thương mại Cơ khí Tân Thanh nhiệm kỳ (2020 – 2022) đã hoàn thành nhiệm vụ và kết thúc tốt đẹp với sự tham gia đóng góp tích cực của toàn thể đảng viên trong chi bộ, nhất là các đồng chí trong Cấp ủy khóa trước và sự hướng dẫn của Tổ công tác Đảng ủy. Trên cơ sở quán triệt các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng cũng như nội dung chỉ đạo đại hội chi bộ của Đảng ủy, đại hội đã thảo luận và nhất trí thông qua báo cáo tình hình thực hiện nghị quyết đại hội chi bộ nhiệm kỳ III (2017-2020) và đề ra phương hướng nhiệm kỳ (2020-2022). Đồng thời đại hội cũng đã cân nhắc, xem xét và nhất trí cao trong việc lựa chọn nhân sự bầu ra cấp ủy (bí thư, phó bí thư) chi bộ nhiệm kỳ mới gồm 03 đồng chí (01 Bí thư, 01 phó Bí thư, 01 chi ủy viên) và bầu đại biểu dự đại hội Đảng bộ Doanh nghiệp nhiệm kỳ 2020 – 2025, thực sự dân chủ gồm những đồng chí có năng lực, kinh nghiệm thực tiễn, nhiệt tình trong công tác xây dựng đảng để lãnh đạo tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2020-2022 và góp phần vào sự thành công của Đại hội Đảng bộ Doanh nghiệp Quận nhiệm kỳ 2020 – 2025.

#ĐạihộiChibộlầnthứIII #nhiệmkỳ2020 #ChibộCôngtyTânThanh #TânthanhContainer #TânThanhSơmiRơmoóc #TânThanh #SơmiRơmoóc #Container #TanThanhTrailer #container store, #container tracking, #container gian hàng

phone
zalo
facebook