Cung cấp cho các bệnh viện tại Thành phố Hồ Chí Minh container phòng khám được thiết kế đặc biệt để cách ly bệnh nhân

phone
zalo
facebook