search icon

Tân Thanh tổ chức đại hội công đoàn lần 5, nhiệm kỳ 2019- 2024 thành công tốt đẹp!

Image Placeholder

Sáng ngày 14/09/2019, Đại hội Công đoàn cơ sở Công ty CPTM Cơ Khí Tân Thanh lần thứ V, nhiệm kỳ 2019 – 2024 đã chính thức khai mạc tại hội trường Ủy ban nhân dân phường Linh Trung, Thủ Đức, TPHCM. Đại hội với sự tham gia của 131 đại biểu thay mặt cho hơn 500 đoàn viên, công nhân viên chức, và người lao động của công ty. Đại hội là dịp cổ vũ tinh thần làm việc, gắn kết tình đoàn kết cho cán bộ, công nhân viên, người lao động và hoạt động Công đoàn.


Chương trình văn nghệ chào mừng Đại hội

Sáng ngày 14/09/2019 tại hội trường Ủy ban nhân dân phường Linh Trung, Thủ Đức, TPHCM có sự tham dự của  Ban Lãnh đạo công ty, các khách mời ngoài công ty, cùng 131  đoàn viên xuất sắc đại diện cho hơn 500 cán bộ công nhân viên.

  • Ban lãnh đạo công ty: Ông Kiều Công Thanh – Chủ tịch hội đồng quản trị/ Bí thư chi bộ, Bà Trần Diệu Canh – Tổng giám đốc, Ông Lê Anh Điệp – P. Tổng giám đốc, Ông Kiều Công Bình – Phó Tổng giám đốc, Bà Kiều Ngọc Phương – Phó Tổng giám đốc, Bà Kiều Ngọc Phượng – Phó Tổng giám đốc, Ông Trần Văn Hùng – Chủ Tịch Công Đoàn
  • Thành phần ngoài công ty:  Bà Đỗ Thị Thu Hiền (Phó chủ tịch LĐLĐ), Ông Nguyễn Thanh Vang (Phó chủ tịch Phường Linh Trung),  Khách mời Ông Đinh Ngọc Sáng (Chủ tịch công đoàn Công ty cân Nhơn Hoà), Ông Hoàng Bắc Hải (Chủ tịch công đoàn Công ty giấy Bình Chiểu), Ông Nguyễn Nhu (Phó G/Đ Công ty chợ nông sản Quận Thủ Đức). 


Đại biểu tham dự lễ chào cờ tại Đại hội

Đây là sự kiện quan trọng của giai cấp công nhân và người lao động, mở đầu cho giai đoạn phát triển mới của Công đoàn Công ty Tân Thanh. 

Đại hội với chủ đề “Tinh thần – Trách nhiệm – Dân chủ – Đổi mới”. Đại hội xác định: Đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn; tập trung đại diện, chăm lo, bảo vệ đoàn viên, người lao động; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh; góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tại Đại hội Phát biểu khai mạc đồng chí Trần Văn Hùng, Chủ tịch Công đoàn Tân Thanh phát biểu giới thiệu Đại hội và báo cáo kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2014 – 2019. Đồng chí cũng chỉ rõ phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp hoạt động công đoàn trong nhiệm kỳ 2019 – 2024. Trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn Tân Thanh đã nỗ lực đổi mới, chuyển mạnh các hoạt động vào việc thực hiện chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho CNVCLĐ; chủ động tham gia tổ chức thực hiện quy chế dân chủ tại Công ty.


Đồng chí Trần Văn Hùng – Chủ tịch Công đoàn Tân Thanh – Phát biểu khai mạc và báo cáo nhiệm kỳ 

Đến dự đại hội Phó chủ tịch LĐLĐ – Bà Đỗ Thị Thu Hiền cũng có lời phát biểu chúc mừng Đại hội công đoàn. 


 Bà Đỗ Thị Thu Hiền – Phó chủ tịch LĐLĐ – Phát biểu tại Đại hội

Ngoài ra, Bà Kiều Ngọc Phương – Phó Tổng giám đốc cũng có lời phát biểu chúc mừng Đại hội công đoàn. 


Bà Kiều Ngọc Phương – Phó Tổng giám đốc – Phát biểu tại Đại hội

Đại hội cũng đã bầu 7 đồng chí vào Ban Chấp hành Công đoàn Tân Thanh khóa V, nhiệm kỳ 2019 – 2024. 


Bà Trần Diệu Canh – Tổng giám đốc –  tham gia bỏ phiếu bầu ban chấp hành Công đoàn


Các đoàn viên tham gia bỏ phiếu bầu ban chấp hành Công đoàn


Ban chấp hành Công đoàn mới được bầu cử tại đại hội

Đồng chí Trần Văn Hùng tặng qua những đại biểu không trúng cử vào ban chấp hành Công đoàn


Ban chấp hành Công đoàn chụp hình kỷ niệm cùng Ban lãnh đạo công ty và đoàn khách mời 


Ban lãnh đạo chụp hình kỷ niệm cùng các đoàn viên tại Đại hội

#daihoicongdoanlan5, #daihoicongdoantanthanh, # tanthanhcontainer

phone
zalo
facebook