search icon

Lễ Mít tinh hưởng ứng Tuần lễ quốc gia về ” An toàn – Vệ sinh lao động- Phòng chống cháy nổ” năm 2015 lần thứ 17 của công ty Tân Thanh

Sáng sớm thứ bảy ngày 14/03/2015 Ủy ban nhân dân Quận Thủ Đức đã tổ chức Mít Tinh tại nghĩa trang thành phố Hồ Chí Minh. Nhiệt liệt hưởng ứng tuần lễ Quốc gia về An toàn – Vệ sinh lao động – Phòng chống cháy nổ lần thứ 17, công ty Tân Thanh và các công ty khác trong khu chế xuất Linh Trung Quận Thủ Đức đã tham dự mít tinh và diễu hành nhằm phát động tới các ngành, các cấp, đoàn thể doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn quận Thủ Đức đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ.

Ông Trần Văn Hùng chủ tịch công đoàn Công ty Tân Thanh

Ủy ban nhân dân Quận Thủ Đức đã áp dụng tất cả các biện pháp tuyên truyền phổ biến, triển khai các văn bản pháp luật về công tác bảo hộ lao động cho công nhân viên ở các công ty trong khu chế xuất Linh Trung.
Mục đích của tuần lễ quốc gia năm nay nhằm phát động đợt tuyên truyến an toàn lao động, vệ sinh lao động, công tác phòng cháy chữa cháy trên địa bàn khu chế xuất Linh Trung, qua đó nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của người sử dụng lao động, cán bộ quản lý và của người lao động đối với công tác AT- VSLĐ- PCCN. Các hoạt động của Tuần lễ quốc gia nhằm thông tin rộng rãi đến các doanh nghiệp trên địa bàn Quận Thủ Đức.
Đặc biệt chú ý cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc, bảo đảm an toàn lao động, bảo vệ sức khỏe người lao động, phòng nữa tai nạn lao động, phòng chống cháy nổ vì hạnh phúc gia đình và góp phần ổn định và phát triển bền vững của doanh nghiệp và vì nền kinh tế của Quận Thủ Đức.

Nhân viên công ty Tân Thanh tham dự Mít tinh về AT – VSLĐ – PCCN năm 2015

Kết thúc buổi lễ, các đơn vị tham gia trong đó có công ty Tân Thanh đã thành lập đoàn diễu hành trong khu chế xuất Linh Trung của quận Thủ Đức.

(P. Marketing)

 
phone
zalo
facebook