search icon

Công ty tân thanh tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động

Image Placeholder

Trong các ngày 28/09 và ngày 5/10/2012 công ty Tân Thanh đã tổ chức khám sức khỏe cho hơn 500 người lao động đang làm việc tại công ty. Đây là hoạt động được tổ chức thường niên nhằm thực hiện nghiêm túc nội dung thông tư số 13/2007/TT-BYT ngày 21 tháng 11 năm 2007 của Bộ Y tế về việc khám sức khỏe cho người lao động.Thông qua đợt khám sức khỏe này giúp người lao động phát hiện sớm được các vấn đề về sức khỏe trước khi chuyển thành bệnh. Chẩn đoán sớm các bệnh nhất là các bệnh không có các biểu hiện ra bên ngoài, tạo điệu kiện thuận lợi cho việc điều trị có hiệu quả cao, giảm chi phí y tế, nâng cao chất lượng cuộc sống, kéo dài tuổi thọ.
Đối với công ty Tân Thanh tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động giúp công ty bảo vệ và phát triển lực lượng sản xuất, tạo sự gắn bó của người lao động với doanh nghiệp, nâng cao năng xuất lao động, giảm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, nâng cao thương hiệu, tăng sức cạnh tranh của sản phẩm, tạo sự phát triển bền vững cho công ty. Thông qua đợt khám sức khỏe này công ty cũng sẽ tập trung rà soát, đánh giá lại giá mức độ phù hợp của sức khỏe người lao động với công việc đang làm, kịp thời có những thay đổi trong công tác bổ nhiệm, điều động người lao động vào các vị trí công việc mới phù hợp với tình hình sức khỏe hiện tại, giúp người lao động yên tâm công tác và cống hiến cho công ty.

8

phone
zalo
facebook