Tân Thanh tham gia Hội thi tìm hiểu lịch sử Đảng bộ huyện Thủ Đức giai đoạn (1930 -1975)

Tân Thanh tham gia Hội thi tìm hiểu lịch sử Đảng bộ huyện Thủ Đức giai đoạn (1930 -1975)

Nhằm chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận lần V và Đại hội Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 – 2020, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2020;
Căn cứ Kế hoạch số 21-KH/QU ngày 25 tháng 12 năm 2015 của Quận Ủy Thủ Đức về tổ chức hội thi tìm hiểu truyền thống lịch sử Đảng bộ huyện Thủ Đức (giai đoạn 1930 – 1975);
Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy Doanh Nghiệp, Liên đoàn lao động Quận Thủ Đức,  tổ chức hội thi tìm hiểu truyền thống lịch sử Đảng bộ huyện Thủ Đức (giai đoạn 1930 – 1975)
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

– Tổ chức tuyên truyền về truyền thống Đảng bộ và Nhân dân huyện Thủ Đức giai đoạn 1930 – 1975 đến đoàn viên, cán bộ, giáo viên, nhân viên trong đơn vị trường Cao đẳng nghề Thủ Đức.

– Thông qua hội thi nhằm giúp cho đoàn viên, cán bộ, giáo viên, nhân viên tự hào về truyền thống quê hương, con người Thủ Đức; lựa chọn đội thi tham gia hội thi cấp cụm.

– Tổ chức hội thi thiết thực, tiết kiệm và đạt hiệu quả cao.

II. ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC:

1. Đối tượng: đoàn viên Công đoàn, cán bộ, công nhân viên đang hoạt động trong các doanh nghiệp địa bàn quận

2. Thời gian: 09/04/2016 (08 giờ 00).

3. Địa điểm: Nhà Văn hóa lao động Quận Thủ Đức

III. MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA HỘI THI:

Ngày 23/4/2016 Liên đoàn Lao động Quận phối hợp với Đảng ủy doanh nghiệp quận Thủ Đức tổ chức Hội thi tìm hiểu lịch sử Đảng bộ huyện Thủ Đức giai đoạn (1930 – 1975) cho các đơn vị CĐCS trên địa bàn quận Thủ Đức. Có 16 đội tham dự với 80 thí sinh. Kết quả có 10 đội đạt giải trong đó:

Giải nhất: Công ty sản xuất cân Nhơn Hòa
Giải nhì: Công ty Cổ phần TM CK Tân Thanh
Giải ba: HTX vận tải số 15; Công ty TNHH kinh doanh gas Thủ Đức

Và 05 giải khuyến khích bao gồm: Công ty TNHH coca cola Việt Nam; Công ty TNHH DV công ích Thủ Đức; Công ty dược Nature; Công ty TNNH du lịch công đoàn Thủ Đức; DNTN Tạ Thị Kim Anh

phone
zalo
facebook