Trang chủ > Chính Sách Bảo Mật Thông Tin

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

Công ty Cổ phần Thương mại Cơ khí Tân Thanh (“Công ty Tân Thanh”) hiểu rõ tầm quan trọng và tôn trọng quyền bảo mật thông tin cá nhân của người truy cập website và sử dụng dịch vụ của Tân Thanh (sau đây gọi chung là “Khách hàng”);

Chính sách bảo mật Thông tin này (“Chính sách”) của Tân Thanh sẽ cung cấp nội dung tổng quan nhằm minh bạch hóa mục đích thu thập thông tin; phạm vi và phương thức thu thập thông tin; phạm vi sử dụng, đối tượng tiếp cận, thời gian lưu trữ thông tin; các liên kết và sản phẩm của bên thứ ba trên website; cam kết bảo mật thông tin của Khách hàng như sau:

1. MỤC ĐÍCH THU THẬP THÔNG TIN

Tân Thanh thu thập Thông tin của Khách hàng chủ yếu phục vụ cho mục đích hỗ trợ, duy trì mối liên hệ với Khách hàng như:

- Duy trì liên lạc với Khách hàng, giải đáp các thắc mắc, hỗ trợ liên quan đến sản phẩm, Dịch vụ của Tân Thanh;

- Xử lý các vấn đề liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ hoặc giao dịch giữa Tân Thanh và Khách hàng;

- Gửi thư ngỏ, đơn đặt hàng, thư cảm ơn;

- Thiết lập các chương trình hỗ trợ khách hàng thân thiết hoặc các chương trình xúc tiến thương mại khác;

- Thiết lập các chương trình hỗ trợ khách hàng thân thiết hoặc các chương trình xúc tiến thương mại khác;

- Thông báo về các thông tin tuyển dụng nếu Khách hàng đăng kí nhận email thông báo.

- Đánh giá, khảo sát và phân tích thị trường, khách hàng, Dịch vụ của Tân Thanh

2. PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN CÁ NHÂN

Thông tin của Khách hàng mà Tân Thanh sẽ thu thập bao gồm: Họ tên, số điện thoại, email.

Đối với từng Dịch vụ, mục đích thu thập cụ thể khác, tùy từng thời điểm Tân Thanh có thể đề nghị Khách hàng cung cấp thêm một số Thông tin khác nhằm đảm bảo việc sử dụng Dịch vụ của Quý Khách hàng hoặc đảm bảo sự liên hệ, giao dịch với Khách hàng được thông suốt, thuận tiện.

Đối với phạm vi thu thập Thông tin đề cập tại Chính sách này, Tân Thanh sẽ luôn tạo điều kiện để Khách hàng tùy chọn việc quyết định cung cấp hoặc từ chối cung cấp Thông tin cho Tân Thanh. Ngoài ra, Khách hàng có thể truy cập vào website mà không cần phải cung cấp chi tiết Thông tin cá nhân (chế độ ẩn danh). Trong trường hợp này, không có một thông tin cá nhân nào được chúng tôi thu thập.

Các thông tin của Khách hàng thu thập được để sử dụng trong phạm vi các hoạt động được nêu tại mục 1 của Chính sách này.

3. THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN CÁ NHÂN

Chúng tôi sẽ giữ thông tin của khách hàng an toàn trong thời gian luật pháp quy định hoặc cho đến khi nhận được yêu cầu huỷ bỏ từ Khách hàng. Đối với các sản phẩm cần bảo hành, chúng tôi cần phải lưu trữ thông tin tối thiểu với thời gian bảo hành tương ứng. Thời gian lưu trữ thông tin có thể kết thúc ngay khi quý khách yêu cầu chúng tôi xoá dữ liệu thông tin cá nhân.

4. NHỮNG NGƯỜI HOẶC TỔ CHỨC CÓ THỂ ĐƯỢC TIẾP CẬN VỚI THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG

Khách hàng đồng ý rằng, trong trường hợp cần thiết, các cơ quan/tổ chức/cá nhân sau có quyền được tiếp cận và thu thập các thông tin của Khách hàng, bao gồm:

- Đơn vị trực thuộc của hệ thống Công ty Tân Thanh (chi nhánh, văn phòng đại diện, công ty con);

- Các đại lý, nhà thầu phụ có liên quan đến giao dịch giữa Tân Thanh và Khách hàng;

- Cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp có yêu cầu theo quy định pháp luật;

- Trường hợp Công ty Tân Thanh thực hiện tổ chức lại, chuyển nhượng công ty thì các đơn vị kế thừa, nhận chuyển nhượng của Tân Thanh có thể sẽ tiếp nhận Thông tin của Khách hàng để thay thế Tân Thanh tiếp tục cung cấp, thực hiện Dịch vụ với Khách hàng.

- Những cá nhân, tổ chức khác khi có sự đồng ý hoặc theo hướng dẫn của Khách hàng.

5. CÁC LIÊN KẾT VÀ SẢN PHẨM CỦA BÊN THỨ BA TRÊN WEBSITE

Một số nội dung, quảng cáo hoặc tính năng trên trang web của Tân Thanh có thể được cung cấp bởi các bên thứ ba có hoặc không liên kết với Tân Thanh. Các bên thứ ba này có thể thu thập hoặc nhận Thông tin nhất định về việc Khách hàng sử dụng Dịch vụ, kể cả thông qua việc sử dụng Cookie, Beacon và các công nghệ tương tự và Thông tin này có thể được thu thập theo thời gian.

Nếu Khách hàng kết nối với dịch vụ mạng xã hội, Tân Thanh có thể nhận và lưu trữ Thông tin xác thực từ dịch vụ đó để cho phép Khách hàng đăng nhập, cũng như Thông tin khác mà Khách hàng cho phép Tân Thanh nhận khi Khách hàng kết nối với các dịch vụ đó.

Như đã nêu trên, Dịch vụ của Tân Thanh có thể có các liên kết đến các website của Bên thứ ba khác không thuộc quyền kiểm soát của Tân Thanh, do đó Tân Thanh sẽ không chịu trách nhiệm về sự an toàn hoặc bảo mật của bất kỳ Thông tin nào được thu thập bởi các Bên thứ ba đó. Tân Thanh khuyên Khách hàng nên thận trọng và xem xét các quyết định về bảo mật Thông tin áp dụng cho các Website và dịch vụ của Bên thứ ba mà Khách hàng sử dụng.

6. ĐỊA CHỈ CỦA ĐƠN VỊ THU THẬP VÀ QUẢN LÝ THÔNG TIN

Công ty Cổ phần Thương mại Cơ khí Tân Thanh

- Địa chỉ: Khu phố 4, đường Trường Sơn, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP. HCM

- Điện thoại: (84 28) 35 199 977

- Email: info@tanthanhcontainer.com

7. PHƯƠNG TIỆN VÀ CÔNG CỤ ĐỂ KHÁCH HÀNG TIẾP CẬN VÀ CHỈNH SỬA DỮ LIỆU THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA MÌNH

Khách hàng có quyền yêu cầu chúng tôi cho phép khách hàng có thể truy cập hoặc chỉnh sửa, xóa thông tin cá nhân của khách hàng, hoặc nếu khách hàng có bất kỳ câu hỏi nào về các điều khoản thông tin cá nhân của Tân Thanh, hãy gửi e-mail đến địa chỉ info@tanthanhcontainer.com

Nếu Khách hàng không muốn nhận bất cứ thông tin quảng cáo, chương trình khuyến mại của Tân Thanh thì có quyền từ chối bất cứ lúc nào bằng cách gửi yêu cầu ngưng nhận thông tin đến email của Tân Thanh nêu trên.

8. CƠ CHẾ TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC THÔNG TIN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG

Khi phát hiện thông tin cá nhân của mình bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi, Khách hàng gửi email khiếu nại đến email info@tanthanhcontainer.com hoặc gọi điện thoại tới số (8428) 35 199 977 để khiếu nại và cung cấp chứng cứ liên quan tới vụ việc cho Tân Thanh.

Chúng tôi cam kết sẽ phản hồi trong vòng 03 ngày làm việc kể từ thời điểm nhận được khiếu nại.

9. CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN

Khi khách hàng gửi thông tin cá nhân của khách hàng cho chúng tôi, khách hàng nhất trí rằng đã tìm hiểu rõ và đồng ý với Chính sách này của Tân Thanh.

Chúng tôi cam kết rằng những thông tin mà khách hàng đã cung cấp cho chúng tôi sẽ được bảo mật và được sử dụng để đem lại lợi ích tối đa cho khách hàng.

Tân Thanh sẽ áp dụng phương án và giải pháp thích hợp về kỹ thuật và an ninh để bảo vệ hiệu quả nhất Thông tin của Khách hàng. Tuy nhiên, lưu ý rằng mặc dù Tân Thanh thực hiện các phương thức hợp lý để bảo vệ Thông tin của Khách hàng, nhưng không có trang web, đường truyền Internet, hệ thống máy vi tính hay kết nối không dây nào là an toàn tuyệt đối. Do vậy, Tân Thanh không thể đưa ra một cam kết chắc chắn rằng thông tin Khách hàng cung cấp cho Tân Thanh sẽ được bảo mật một cách tuyệt đối an toàn, và Tân Thanh không thể chịu trách nhiệm trong trường hợp có sự truy cập trái phép, rò rỉ Thông tin của Khách hàng mà không do lỗi của Chúng tôi. Nếu khách hàng không đồng ý với các điều khoản như đã mô tả ở trên, Chúng tôi khuyến nghị khách hàng không nên gửi thông tin đến cho Tân Thanh.

Khách hàng cam kết không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu, giao diện của website, các tính năng hiện hữu của website Tân Thanh. Không phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của hệ thống website. Mọi vi phạm sẽ bị tước bỏ mọi quyền lợi cũng như sẽ bị truy tố trước pháp luật nếu cần thiết.

phone
zalo
facebook