PTRMDM Hệ thống khung dầm chính - Tan Thanh Container

Hệ thống phụ tùng khung dầm chính Tân Thanh

Hệ thống khung dầm chính có nhiệm vụ chịu tải chính, là bệ đỡ hàng hóa, giữ hàng hóa khỏi bị rơi, rớt trong quá trình vận hành trên đường.

Phụ tùng hệ thống khung dầm chính bao gồm các loại như: Ắc kéo, các loại khóa gù, thùng đồ nghề.

Liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ một cách nhanh nhất

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU CỦA CHÚNG TÔI
bitcoin mixing