Tân Thanh container

Sản Phẩm

Container Khô

Container Cánh dơi - HYDRAULICS FLYING WINGS CONTAINER Container Cánh dơi - HYDRAULICS FLYING WINGS CONTAINER

Container Cánh dơi - HYDRAULICS FLYING WINGS CONTAINER

Chi Tiết details
Container khô 10 feet Container khô 10 feet

Container 10 feet dùng lưu trữ và vận chuyển hàng hóa.

Chi Tiết details
Container khô 45 feet vận chuyển xe máy Container khô 45 feet vận chuyển xe máy

Container khô 45 feet theo tiêu chuẩn ISO

Chi Tiết details
Container khô 40 feet thường vận chuyển nước giải khát Container khô 40 feet thường vận chuyển nước giải khát

Container Khô 40 feet dùng để chở nước giải khát(bia,...

Chi Tiết details
Container 40 feet Hafl Hight Open Top Container 40 feet Hafl Hight Open Top

Container 40 feet Hafl Hight Open Top mở bửng hông

Chi Tiết details
Container khô 20 feet Container khô 20 feet

Container 20 feet dùng lưu trữ và vận chuyển hàng hóa.

Chi Tiết details
Container khô 40 feet thường Container khô 40 feet thường

Container khô 40 feet theo tiêu chuẩn ISO

Chi Tiết details
Container khô 40 Feet cao Container khô 40 Feet cao

Container 40 Feet HC theo tiêu chuẩn ISO

Chi Tiết details
Container khô 45 feet Container khô 45 feet

Container khô 45 feet theo tiêu chuẩn ISO

Chi Tiết details
Container mở bên hông Container mở bên hông

Thuận lợi cho việc bốc dở hàng hóa

Chi Tiết details
Container Flat Rack 20 feet Container Flat Rack 20 feet

Container Flat Rack 20 feet theo tiêu chuẩn ISO

Chi Tiết details
Container Flat Rack 40 Feet  Container Flat Rack 40 Feet

Container Flat Rack 40 Feet theo tiêu chuẩn ISO

Chi Tiết details
Container mở nóc trên Container mở nóc trên

Container mở nóc trên theo tiêu chuẩn ISO

Chi Tiết details