Tân Thanh container

Sản Phẩm

Somi Romooc Bồn - Xitec

SƠMI RƠMOÓC XITEC CHỞ XĂNG 39M3, 03 TRỤC. SƠMI RƠMOÓC XITEC CHỞ XĂNG 39M3, 03 TRỤC.

Nhãn hiệu: KCT G43-BX40-01
Tổng tải trọng : 38,860...

Chi Tiết details
SƠMI RƠMOÓC XITEC CHỞ NHỰA ĐƯỜNG NÓNG LỎNG 28,2M3; 03 TRỤC. SƠMI RƠMOÓC XITEC CHỞ NHỰA ĐƯỜNG NÓNG LỎNG 28,2M3; 03 TRỤC.

Nhãn hiệu: KCT G43-BN-01
Tổng tải trọng : 39,000 kg

Chi Tiết details
SƠMI RƠMOÓC XITEC CHỞ XĂNG 40M3, 03 TRỤC. SƠMI RƠMOÓC XITEC CHỞ XĂNG 40M3, 03 TRỤC.

Nhãn hiệu: KCT G43-BX40-02
Tổng tải trọng : 39,015...

Chi Tiết details