Tân Thanh container

Sản Phẩm

Somi Romooc Cổ Cò

Sơmi Rơmoóc Cổ Cò 40 Feet, 3 Trục, 08 Gù. (Phanh ABS) Sơmi Rơmoóc Cổ Cò 40 Feet, 3 Trục, 08 Gù. (Phanh ABS)

Nhãn hiệu : KCT F43-CC-01-4
Tổng tải trọng: 38.800 kg

Chi Tiết details
Sơmi Rơmoóc Cổ Cò 40 feet 3 trục 4 Gù Sơmi Rơmoóc Cổ Cò 40 feet 3 trục 4 Gù

Nhãn hiệu : KCT F43-CC-01
Tổng tải trọng: 38.800 kg

Chi Tiết details
Sơmi Rơmoóc Cổ Cò 45 feet 3 trục 04 gù. Sơmi Rơmoóc Cổ Cò 45 feet 3 trục 04 gù.

Nhãn hiệu : KCT F53-CC-01
Tổng tải trọng: 38.085 kg

Chi Tiết details