Tân Thanh container

Sản Phẩm

Container Lạnh

Container lạnh 10 feet Container lạnh 10 feet

Chúng tôi bán và cho thuê container lạnh đã qua sử dụng,...

Chi Tiết details
Container lạnh 20 feet Container lạnh 20 feet

Sản phẩm của chúng tôi đã được kiểm nghiệm bởi...

Chi Tiết details
Container lạnh 40 feet Container lạnh 40 feet

Container lạnh 40’RH (origin) theo tiêu chuẩn Quốc tế,...

Chi Tiết details
Container lạnh 45 feet Container lạnh 45 feet

Contaienr lạnh 45 feet

Chi Tiết details