search icon

Chủ đề viết bài ” Sản phẩm của đôi tay tôi”

Để đẩy mạnh hoạt động Marketing và truyền đạt các thông tin của Công ty đến người lao động, Tổng Giám Đốc Công Ty Tân Thanh thông báo về việc viết bài cho Website của Công ty như sau:
Website www.tanthanhcontainer.com được xây dựng và hoạt động nhằm tạo cầu nối giữa Khách hàng trong và ngoài nước, với Công Nhân Viên, và Ban lãnh đạo công ty. Với mong muốn phát triển và đa dạng hóa thông tin, cũng như phản ánh kịp thời những tin tức, sản phẩm đến với Khách hàng và Cán Bộ Công Nhân Viên trong công ty, Ban lãnh đạo Công ty trân trọng thông báo đến Cán Bộ Công Nhân Viên của các Phòng ban,Chi nhánh của công ty tham gia viết bài để góp phần xây dựng website ngày càng mạnh hơn về cả số lượng và chất lượng cho nội dung bài viết.

Nội dung bài viết:
Chủ đề tháng 12: “Sản phẩm của đôi tay tôi”
Thời gian:
Hạn chót nhận bài viết vào ngày 22/12/2014.
Đối tượng tham gia:
Toàn thể cán bộ công nhân viên của các phòng ban, các công ty và các chi nhánh.
Giải thưởng:
Bài viết được chọn sẽ được đăng tại các bãi và đăng trên website, ngoài ra tác giả bài viết sẽ nhận được giải thưởng có giá trị là 500.000 VNĐ/bài viết.
Cách thức gửi bài:
Có thể gửi bài viết trực tiếp tới P. Marketing hoặc qua địa chỉ email sau:
knp@tanthanhcontainer.com hoặc marketing2@tanthanhcontainer.com

 
phone
zalo
facebook