Tầm nhìn và Sứ mệnh - Tan Thanh Container

Tầm nhìn

  • Từ đây tới 2020, trở thành nhà cung cấp thiết bị giao thông vận tải ở các nước trong khối Asean.

Sứ mệnh

  • Phát triển nền kinh tế thông qua việc cung cấp các thiết bị giao thông vận tải chất lượng cho các ngành nghề công, nông, lâm, thủy hải sản
  • Quản lý hiệu quả trong công việc sản xuất, phục vụ và mua bán với các bạn hàng quốc tế, đặc biệt là các nước trong khu vực Đông-Nam Á.
  • Làm hài lòng và giữ mối quan hệ lâu dài với khách hàng qua những sản phẩm chất lượng và phong cách phục vụ chuyên nghiệp.
  • Góp phần vào sự phát triển chuỗi cung ứng logistics, và sự phát triển của thế giới.

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

“ĐỒNG TÂM – HỢP TÁC- THỊNH VƯỢNG” chúng tôi liên tục cải tiến, nâng cao chất lượng quản lý các hoạt động sản xuất kinh doanh, nhằm cung cấp các sản phẩm, thỏa mãn các yêu cầu của khách hàng và tiêu chuẩn ISO 9001-2015.

Hoàn thiện các chính sách lao động, điều kiện làm việc, nâng cao đời sống nhân viên.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

  • Kinh doanh: Đạo đức kinh doanh, uy tín doanh nghiệp và chất lượng sản phẩm, dịch vụ là kim chỉ nam cho mọi hoạt động.
  • Nhân viên: Cam kết sự công bằng và khuyến khích phát triển nghề nghiệp.
  • Khách hàng: Xây dựng mối quan hệ bền vững.
  • Sản phẩm/dịch vụ: Liên tục đổi mới và đáp ứng được những mong đợi của khách hàng
  • Cộng đồng: Chung tay góp sức nhằm xây dựng một xã hội công bằng, văn minh.
Bạn cần tư vấn?

Liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ một cách nhanh nhất