Trưởng phòng Pháp chế

location icon Thủ Đức, TPHCM
role icon 01
calendar icon 29/12/2022

Mô tả công việc:

- Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn của Phòng Pháp chế được quy định tại Quy chế hoạt động của Phòng Pháp chế; chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc về việc quản lý điều hành mọi hoạt động của Phòng.

- Xây dựng kế hoạch hoạt động của Phòng phù hợp với chiến lược phát triển của Công Ty.

- Báo cáo định kỳ hoặc đột xuất cho Ban Tổng Giám đốc về tình hình thực hiện công tác kỳ trước và lập kế hoạch công tác kỳ sau.

- Thường xuyên xem xét, đánh giá công tác quản lý văn bản và công tác hỗ trợ pháp lý của Phòng, kịp thời báo cáo, tham mưu cho Ban Tổng Giám đốc các biện pháp tích cực nhằm đạt được hiệu quả trong công tác quản lý văn bản và hỗ trợ pháp lý, phòng ngừa các rủi ro về mặt pháp lý có thể xảy ra..

- Định kỳ đánh giá tình hình thực hiện công việc của tất cả các cán bộ nhân viên do mình phụ trách.

- Tham gia tập huấn các quy định pháp luật cho cán bộ nhân viên Công Ty trong các khóa đào tạo.

- Tham gia tuyển dụng, đào tạo, tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ nhân viên của Phòng.

- Đề xuất khen thưởng hoặc xử lý kỷ luật đối với nhân viên của Phòng trong việc chấp hành nội quy lao động, quy định của Công Ty hoặc làm thiệt hại đến lợi ích của Công Ty, lợi ích của khách hàng.

- Xây dựng các văn bản của Phòng Pháp chế theo chức năng, nhiệm vụ theo tiêu chuẩn ISO.

- Lên kế hoạch đào tạo, cập nhật kiến thức pháp lý cho lãnh đạo các đơn vị.

- Tham gia tuyển dụng, đào tạo, tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ nhân viên của Phòng.

-   Phân công công việc trong Phòng.

-   Xây dựng quy trình nghiệp vụ của Phòng.

-   Thành viên Hội đồng xử lý kỷ luật.

-  Ký thừa lệnh hoặc thừa ủy quyền Tổng Giám đốc trên các văn bản liên quan đến công tác pháp  lý, kiểm soát tuân thủ.

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của HĐQT và Ban TGĐ.

Yêu cầu công việc:

- Học vấn : Cử nhân ngành Luật

- Kinh nghiệm : 05 năm kinh nghiệm, trong đó có 02 năm kinh nghiệm quản lý.

- Các kỹ năng khác : Chứng chỉ hành nghề Luật sư ( bắt buộc ), Khả năng tranh tụng, kỹ năng quản trị nguồn nhân lực, tư vấn pháp lý, giao tiếp, đàm phán, thuyết phục, kỹ năng phân tích, tổng hợp, sử dụng tốt e-mail, Internet.

- Tính tình : Hòa đồng, trung thực, năng nổ trong công việc.

- Năng lực công việc:  Anh văn tối thiểu trình độ B, Vi tính văn phòng.

Địa điểm làm việc:

Văn phòng Chủ tịch - The Venica Khang Điền, phường Phú Hữu, Tp. Thủ Đức, TPHCM

Website:http://www.tanthanhcontainer.com/

Thông tin liên hệ:

Ms Thu - 0903 318 335

Email: hr9@tanthanhcontainer.com

Địa chỉ: Số 14 đường 15, KP4, phường Linh Trung, Tp. Thủ Đức, TPHCM

Application
phone
zalo
facebook