Chính sách thưởng đãi ngộ - Tan Thanh Container

Chính sách thưởng đãi ngộ

career_sl02

Chính sách thưởng công ty

1. Tiền lễ các ngày trong năm

  1.1 Lễ 30 tháng 4 – 1 tháng 5 dương lịch

 • Những CBCNV có thời gian công tác tại công ty 10 năm được công ty thưởng 2 chỉ vàng, bằng khen và kỷ niệm chương. Hiện kim được quy đổi thành tiền tương ứng với giá hiện tại
 • Những CBCNV có thời gian công tác tại công ty 20 năm được công ty thưởng 2 cây vàng, bằng khen và kỷ niệm chương. Hiện kim được quy đổi thành tiền tương ứng với giá hiện tại
 • Điều kiện xét thưởng 10 năm và 20 năm được thực hiện dựa trên quy định xét thưởng thành tích đóng góp 10 năm – 20 năm của công ty
 • Mỗi CBCNV được thưởng một khoản tiền do Ban Giám Đốc quy định tùy vào hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty

  1.2 Lễ 02 tháng 09

 • Mỗi CBCNV được thưởng một khoản tiền do Ban Giám Đốc quy định tùy vào hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty

  1.3 Ngày đi làm đầu tiên sau tết âm lịch

 • Mỗi CBCNV có đi làm ngày đầu tiên sau tết âm lịch được thưởng một khoản tiền do Ban Giám Đốc quy định tùy vào hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty (tiền lì xì đầu xuân)

2. Thưởng hiệu quả kinh doanh

 • Áp dụng đối với khối kinh doanh: Các công ty và chi nhánh trực thuộc hệ thống công ty Tân Thanh
 • Được xét thưởng hàng tháng dựa vào hiệu quả kinh doanh của bộ phận so với kế hoạch chỉ tiêu Ban Giám Đốc đưa ra.
 • Quy chế về việc xét thưởng mức thưởng, phương pháp chia thưởng, trả thưởng được xây dựng riêng biệt tùy vào đặc thù của từng bộ phận
 • Hàng năm công ty xét thưởng hiệu quả kinh doanh cho cấp lãnh đạo kinh doanh và kế toán trưởng các công ty chi nhánh, mức thưởng căn cứ vào biên bản thỏa thuận và quyết định của hội đồng xét khen thưởng

3. Thưởng tháng 13

 • Thưởng tháng 13 chỉ áp dụng với các CBCNV phải làm đủ liên tục 12 tháng và còn làm việc tại công ty tính đến thời điểm ngày 31 tháng 12 hàng năm. Đối với những nhân viên nghỉ việc trước ngày 31 tháng 12, nhưng có thành tích xuất sắc và có thời gian làm việc tại công ty trên 11 tháng thì trưởng bộ phận có thể đề xuất khen thưởng lên Ban Tổng Giám Đốc
 • Căn cứ xét thưởng tháng 13 được dựa trên 4 tiêu chí cụ thể như sau: Hiệu quả công việc, số tháng làm trong năm, số ngày vắng việc riêng vượt quá ngày nghỉ theo luật định, khen thưởng kỷ luật
 • Hướng dẫn bình xét và điểm số bình xét được xây dựng thành quy định riêng và nằm ngoài thỏa ước này
 • Hệ số xét thưởng được căn cứ dựa trên các tiêu chí xét thưởng, và được xét duyệt lại bởi hội đồng khen thưởng
 • Mức thưởng:muc-thuong

Ghi chú:

 • Mức lương bình quân =Tổng lương trong năm / Số tháng làm việc thực tế
 • Tổng lương trong năm không bao gồm tiền cơm và Trách nhiệm