Tân Thanh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cuối năm 2019 và triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 - Tan Thanh Container