Ưu đãi thuê Sơmi RơMoóc - Tan Thanh Container

Ưu đãi thuê Sơmi RơMoóc

Cho-Thue-SMRM_facebook

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:

  • Công Ty Tân Thanh giảm giá tiền thuê cho khách hàng tái ký hợp đồng thuê RM xương 3 trục, cổ cò 3 trục 40 feet, sàn 3 trục, sàn 2 trục.
  • Thời gian thực hiện: các hợp đồng thuê phát sinh từ 20.11.2018 đến 20.01.2019 (có thể xin gia hạn nếu chương trình có hiệu quả tích cực )

Điều kiện áp dụng:

  • Áp dụng cho khách hàng thuê RM xương 3 trục 40 feet, xương 3 trục 45 feet, cổ cò 3 trục 40 feet , sàn 3 trục 40 feet, sàn 2 trục 40 feet.
  • Phương thức giảm giá: Khấu trừ trực tiếp theo barem bảng giá thuê 2018. Giảm 10% cho khách hàng ký hợp đồng 6 tháng, giảm 15% cho khách hàng ký 12 tháng, giảm 20% cho khách hàng ký 18 tháng, giảm 25% cho khách hàng ký 24 tháng.
  • Điều khoản ràng buộc để được giảm giá: khách hàng phải sử dụng dịch vụ thuê RM tối thiểu bằng 80% thời gian ký hợp đồng, nếu trả RM trước hạn phải thanh toán thêm cho Tân Thanh ít nhất 1 tháng tiền thuê ( nếu thuê chưa đủ 80% thời hạn hợp đồng)
  • Khách hàng thuê trên 10 romooc trong năm 2017 hoặc 2018 hoặc có doanh số trên 200 triệu/năm 2017 hoặc 2018 thì thuê tiếp các chủng loại romooc như trên sẽ được giảm 30% giá thuê romooc so với giá quy định.
  • Khách hàng thuê trên 20 romooc trong năm 2017 hoặc 2018 hoặc có doanh số trên 300 triệu/năm 2017 hoặc 2018 thì thuê tiếp các chủng loại romooc như trên sẽ được giảm 40%/giá thuê/romooc so với giá qui định.
  • Khách hàng thuê trên 30 romooc trong năm 2017 hoặc 2018 hoặc có doanh số trên 500 triệu/năm 2017 hoặc 2018 thì thuê tiếp các chủng loại romooc như trên sẽ được giảm 50% giá thuê romooc so với giá qui định.

Trong trường hợp khách hàng gia hạn thuê thêm sau khi hết thời gian ký kết, thì sẽ được áp dụng tiếp tục chương trình đi kèm các điều kiện áp dụng đã nêu ở trên.

Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ Hotline: 1900 5757 38

Bài viết liên quan