Chương trình khuyễn mãi 2018 khi khách hàng ký hợp đồng mua SMRM Tân Thanh